ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์สาขาออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ ทางสาขาฯได้ เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาการอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนการสอนจึงได้จัดเว็บขึ้นเพื่อให้บุคคลที่สนใจเข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้ได้ และร่วมส่งบทความเผยแพร่สิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นด้วยตนเอง
 
  
อุปกรณ์สื่อการสอน
   เครื่องกำเนิดสัญญาณนาฬิกา
2012-08-07
   ชุดนับและแสดงผล (BINARY COUNTER)
2012-08-07
   ชุดแรม – รอม
2012-08-07
 
   
บทความเสริมความรู้ทั่วไป
   แนวคิดที่เพี้ยนไปเกี่ยวกับแรงยกบนปีกเครื่องบิน
2012-02-28
   ฟิสิกส์มหัศจรรย์ เรื่อง เตียงตะปู
2012-02-28
   CAD/CAM/CAE/CNC กับอุตสาหกรรมการผลิต
2012-02-28
  ดูรายการทั้งหมด   
   
ข่าวประชาสัมพันธ์
   Test ทดสอบ ทดสอบ ทดสอบ
2012-02-06
   ทดสอบ ทดสอบทดสอบ ทดสอบ
2012-02-06
  ดูรายการทั้งหมด   
   
   
บทความ - เอกสาร เสริมความรู้ เกร็ดความรู้
อุกรณ์สื่อการสอน
ถาม-ตอบปัญหาซ่อมสร้างอุกรณ์
เผยแพร่สิ่งประดิษฐ์
และอุปกรณ์สื่อการสอน
บทความเกี่ยวกับความรู้ทางช่าง
รายชื่อโรงเรียนในโครงการฯ
แนะนำบุคลากรสาขาฯ
ติดต่อเรา
 
 
 
     
   
IPST @ 2010 | Privacy Policy
 
Home  |  About Us  |  Official  |  Web Board  |  Location  |  Contact