ฐานข้อมูลสื่ออุปกรณ์
 
  
  ชีววิทยา
     เครื่องนับโคโลนีของจุลินทรีย์
2012-08-07
     ชุดสเปกโตรมิเตอร์ (SPECTROMETER)
2012-08-07
     ชุดควบคุมอุณหภูมิ
2012-08-07
     พืชสังเคราะห์แสงคายออกซิเจน
2012-08-07
     พืชหายใจ (Respiration) คายแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
2012-08-07
     การทำสารอินดิเคเตอร์ (Indicator) จากพืช
2012-08-07
     การแพร่ของแก๊สแอมโมเนียและไฮโดรเจนคลอไรด์
2012-08-07
     การคายน้ำของต้นพืช
2012-08-07
     อันตรายจากการสูบบุหรี่
2012-08-07
   
   
สืบค้นข้อมูลอุปกรณ์สื่อการสอน
บทความ - เอกสาร เสริมความรู้ เกร็ดความรู้
สืบค้นข้อมูล ข่าวเก่าที่น่าสนใจ และข่าวการประชุมอบรมที่ผ่านมา
เข้าสู่เวปบอร์ด
สร้างเสริมความรู้ทางช่างด้วยตนเอง
เผยแพร่สิ่งประดิษฐ์
และอุปกรณ์สื่อการสอน
รายชื่อโรงเรียนในโครงการฯ
แนะนำบุคลากรสาขาฯ
ติดต่อเรา
 
 
 
     
   
IPST @ 2010 | Privacy Policy
 
Home  |  About Us  |  Official  |  Web Board  |  Location  |  Contact