ฐานข้อมูลสื่ออุปกรณ์
 
  
  เคมี
     ชุดสาธิตการสมดุลย์ของปฎิกริยาเคมี
2012-08-07
     การทำกระดาษสีทดสอบสภาพความเป็นกรดเป็นด่าง (เบส
2012-08-07
     อุปกรณ์ดูดสารเคมีอย่างง่าย
2012-08-07
     ชุดสาธิตความดันมีอิทธิพลต่อการเดือด
2012-08-07
     ชุดสาธิตการขยายตัวของของเหลวและแก๊สอย่างง่าย
2012-08-07
     ภาชนะเก็บและแยกของเหลวจากการกลั่นออกจากกัน
2012-08-07
     กรวยกรองสารและกรอกของเหลว
2012-08-07
     เครื่องดูดสารเคมีทำจากปั๊มลม
2012-08-07
   
   
สืบค้นข้อมูลอุปกรณ์สื่อการสอน
บทความ - เอกสาร เสริมความรู้ เกร็ดความรู้
สืบค้นข้อมูล ข่าวเก่าที่น่าสนใจ และข่าวการประชุมอบรมที่ผ่านมา
เข้าสู่เวปบอร์ด
สร้างเสริมความรู้ทางช่างด้วยตนเอง
เผยแพร่สิ่งประดิษฐ์
และอุปกรณ์สื่อการสอน
รายชื่อโรงเรียนในโครงการฯ
แนะนำบุคลากรสาขาฯ
ติดต่อเรา
 
 
 
     
   
IPST @ 2010 | Privacy Policy
 
Home  |  About Us  |  Official  |  Web Board  |  Location  |  Contact