อุปกรณ์สื่อการสอน
กระแสวน (EDDY CURRENT)  
 
 หมวดวิชา:  ฟิสิกส์        ระดับชั้น: 
 วันที่ผลิต:  06/05/2553  ไฟล์แนบ:  Click เพื่อดาวโหลด
 
 บทคัดย่อ/คำอธิบาย:
ชุดสาธิตและทดลองกระแสวน เป็นการแสดงกระแสเหนี่ยวนำบนตัวนำไฟฟ้าที่อยู่ในสนามแม่เหล็กที่มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดกระแสวนในตัวนำไฟฟ้า และจะสร้างสนามแม่เหล็กต้านกับสนามแม่เหล็กจากแท่งแม่เหล็กทำให้เกิดทอร์กกระทำต่อตัวนำไฟฟ้า
 
 
   
   
บทความ - เอกสาร เสริมความรู้ เกร็ดความรู้
อุกรณ์สื่อการสอน
ถาม-ตอบปัญหาซ่อมสร้างอุกรณ์
เผยแพร่สิ่งประดิษฐ์
และอุปกรณ์สื่อการสอน
บทความเกี่ยวกับความรู้ทางช่าง
รายชื่อโรงเรียนในโครงการฯ
แนะนำบุคลากรสาขาฯ
ติดต่อเรา
 
 
 
     
   
IPST @ 2010 | Privacy Policy
 
Home  |  About Us  |  Official  |  Web Board  |  Location  |  Contact