อุปกรณ์สื่อการสอน
ชุดแสดงความสัมพันธ์ของคลื่น ที่เคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิก 
 
 หมวดวิชา:  ฟิสิกส์        ระดับชั้น: 
 วันที่ผลิต:  06/05/2553  ไฟล์แนบ:  Click เพื่อดาวโหลด
 
 บทคัดย่อ/คำอธิบาย:
ชุดแสดงความสัมพันธ์ของคลื่นที่เคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิก เป็นชุดการทดลองที่เปรียบเทียบให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างคลื่นกับการเคลื่อนที่ เพื่อสร้างความเข้าใจและเชื่อมโยงจินตนาการความรู้สึกเดิมและคณิตศาสตร์เข้าด้วยกันอย่างเหมาะสมและชัดเจน อุปกรณ์นี้จะมีส่วนที่แสดงการเคลื่อนที่ของอนุภาคและเปรียบเทียบกับเงา หรืออนุภาคที่เคลื่อนที่เป็นวงกลมแบบจุดศูนย์กลางได้ โดยสามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมุมรอบจุดศูนย์กลางกับตำแหน่งของการเคลื่อนที่แบบวงกลมและแบบซิมเปิลฮาร์โมนิกได้
 
 
   
   
บทความ - เอกสาร เสริมความรู้ เกร็ดความรู้
อุกรณ์สื่อการสอน
ถาม-ตอบปัญหาซ่อมสร้างอุกรณ์
เผยแพร่สิ่งประดิษฐ์
และอุปกรณ์สื่อการสอน
บทความเกี่ยวกับความรู้ทางช่าง
รายชื่อโรงเรียนในโครงการฯ
แนะนำบุคลากรสาขาฯ
ติดต่อเรา
 
 
 
     
   
IPST @ 2010 | Privacy Policy
 
Home  |  About Us  |  Official  |  Web Board  |  Location  |  Contact