อุปกรณ์สื่อการสอน
ชุดแรม – รอม 
 
 หมวดวิชา:  คอมพิวเตอร ์        ระดับชั้น: 
 วันที่ผลิต:  06/05/2553  ไฟล์แนบ:  Click เพื่อดาวโหลด
 
 บทคัดย่อ/คำอธิบาย:
ชุดแรม – รอม ใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนเรื่อง RAM และ ROM ในหนังสือเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ "องค์ประกอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น" หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถทำให้นักเรียนรู้ถึงความแตกต่างระหว่าง RAM และ ROM
 
 
   
   
บทความ - เอกสาร เสริมความรู้ เกร็ดความรู้
อุกรณ์สื่อการสอน
ถาม-ตอบปัญหาซ่อมสร้างอุกรณ์
เผยแพร่สิ่งประดิษฐ์
และอุปกรณ์สื่อการสอน
บทความเกี่ยวกับความรู้ทางช่าง
รายชื่อโรงเรียนในโครงการฯ
แนะนำบุคลากรสาขาฯ
ติดต่อเรา
 
 
 
     
   
IPST @ 2010 | Privacy Policy
 
Home  |  About Us  |  Official  |  Web Board  |  Location  |  Contact