อุปกรณ์สื่อการสอน
กล้องซีซีดีเพื่อการสอน 
 
 หมวดวิชา:  ทั่วไป        ระดับชั้น: 
 วันที่ผลิต:  14/08/2552  ไฟล์แนบ:  Click เพื่อดาวโหลด
 
 บทคัดย่อ/คำอธิบาย:
ใช้สำหรับการถ่ายทอดการสาธิตและทำการทดลองต่าง ๆ แนะนำการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทำการทดลอง โดยใช้ถ่ายภาพเอกสาร คำแนะนำ คำบรรยาย รูปภาพต่าง ๆ จากเอกสารหรือตำราส่งเข้าทีวีหรือเครื่องฉายภาพวีดิโอ ใช้แทนเครื่องฉายแผ่นใส โดยไม่ต้องใช้แผ่นใส ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการทำแผ่นใส ใช้ถ่ายภาพเพื่อถ่ายทอดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม
 
 
   
   
บทความ - เอกสาร เสริมความรู้ เกร็ดความรู้
อุกรณ์สื่อการสอน
ถาม-ตอบปัญหาซ่อมสร้างอุกรณ์
เผยแพร่สิ่งประดิษฐ์
และอุปกรณ์สื่อการสอน
บทความเกี่ยวกับความรู้ทางช่าง
รายชื่อโรงเรียนในโครงการฯ
แนะนำบุคลากรสาขาฯ
ติดต่อเรา
 
 
 
     
   
IPST @ 2010 | Privacy Policy
 
Home  |  About Us  |  Official  |  Web Board  |  Location  |  Contact