อุปกรณ์สื่อการสอน
การทำสารอินดิเคเตอร์ (Indicator) จากพืช 
 
 หมวดวิชา:  ชีววิทยา        ระดับชั้น: 
 วันที่ผลิต:  09/09/2553  ไฟล์แนบ:  Click เพื่อดาวโหลด
 
 บทคัดย่อ/คำอธิบาย:
เป็นการใช้ประโยชน์จากพืชที่มีอยู่ในท้องถิ่น ทำให้ประหยัดเงินงบประมาณในการซื้อ สร้างจิตสำนึกให้เห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติที่อยู่รอบตัว สามารถใช้ทดสอบสภาพความเป็นกรดเป็นด่าง (เบส) ได้
 
 
   
   
บทความ - เอกสาร เสริมความรู้ เกร็ดความรู้
อุกรณ์สื่อการสอน
ถาม-ตอบปัญหาซ่อมสร้างอุกรณ์
เผยแพร่สิ่งประดิษฐ์
และอุปกรณ์สื่อการสอน
บทความเกี่ยวกับความรู้ทางช่าง
รายชื่อโรงเรียนในโครงการฯ
แนะนำบุคลากรสาขาฯ
ติดต่อเรา
 
 
 
     
   
IPST @ 2010 | Privacy Policy
 
Home  |  About Us  |  Official  |  Web Board  |  Location  |  Contact