อุปกรณ์สื่อการสอน
กล่องแสงเลเซอร์ (Laser Light Box) 
 
 หมวดวิชา:  ฟิสิกส์        ระดับชั้น: 
 วันที่ผลิต:  07/09/2553  ไฟล์แนบ:  Click เพื่อดาวโหลด
 
 บทคัดย่อ/คำอธิบาย:
ใช้ทดลองและสาธิตหลักการทางแสงในห้องที่สว่างมองเห็นได้ชัดเจน (ไม่ต้องใช้ห้องมืด) สามารถเลือกใช้เป็นลำแสงเดี่ยวและลำแสงขนานได้ สะดวกในการนำไปใช้ในการทดลองและสาธิต ประหยัดพลังงานไฟฟ้า สามารถใช้ทดลองและสาธิตได้ในเรื่อง กฎการสะท้อนของแสง (กระจกเงาราบ กระจกเว้าและกระจกนูน) และกฎการหักเหของแสง (ปริซึม เลนซ์เว้า เลนซ์นูน มุมวิกฤตของสาร การสะท้อนกลับหมดของแสง)
 
 
   
   
บทความ - เอกสาร เสริมความรู้ เกร็ดความรู้
อุกรณ์สื่อการสอน
ถาม-ตอบปัญหาซ่อมสร้างอุกรณ์
เผยแพร่สิ่งประดิษฐ์
และอุปกรณ์สื่อการสอน
บทความเกี่ยวกับความรู้ทางช่าง
รายชื่อโรงเรียนในโครงการฯ
แนะนำบุคลากรสาขาฯ
ติดต่อเรา
 
 
 
     
   
IPST @ 2010 | Privacy Policy
 
Home  |  About Us  |  Official  |  Web Board  |  Location  |  Contact