บทความเสริมความรู้ทั่วไป และความรู้ทางช่าง
   
การผลิตภาพถ่าย 3 มิติ เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน 

   
   หมวดวิชา:  -          ระดับชั้น:  -         ผู้เขียน:  อ.กิตติ แตรผ่องแผ้ว และ อ.ชาญณรงค์ รัตนะ  
   วันที่ผลิต:   ไฟล์แนบ:  คลิ๊กเพื่อดาวโหลด  
     
   บทคัดย่อ/คำอธิบาย:  
       สื่อการสอนนี้ ใช้ในการอธิบายเกี่ยวกับการที่มนุษย์เรามี 2 ตา ทำให้ที่เราสามารถมองเห็นภาพต่าง ๆ เป็น 3 มิติได้ ซึ่งเกิดจากมุมมองของสายตาที่เห็นภาพของวัตถุ เมื่อเรามองวัตถุด้วยตาข้างใดข้างหนึ่งเพียงข้างเดียว จะไม่สามารถมองให้เป็น 3 มิติได้ เพราะจะขาดส่วนลึกของภาพอีกด้านหนึ่งไป แต่ถ้ามองด้วยตาทั้งสองข้างก็จะทำให้สามารถประมวลผลภาพที่มองด้วยตาแต่ละข้างให้เป็นรูปเดียวกัน ทำให้มองเห็นภาพวัตถุเป็นมิติ นั่นคือสามารถจำลองการมองภาพทั่วไปให้เป็น 3 มิติได้    
   
บทความ - เอกสาร เสริมความรู้ เกร็ดความรู้
อุกรณ์สื่อการสอน
ถาม-ตอบปัญหาซ่อมสร้างอุกรณ์
เผยแพร่สิ่งประดิษฐ์
และอุปกรณ์สื่อการสอน
บทความเกี่ยวกับความรู้ทางช่าง
รายชื่อโรงเรียนในโครงการฯ
แนะนำบุคลากรสาขาฯ
ติดต่อเรา
 
 
 
     
   
IPST @ 2010 | Privacy Policy
 
Home  |  About Us  |  Official  |  Web Board  |  Location  |  Contact