บทความเสริมความรู้ทั่วไป และความรู้ทางช่าง
   
นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21  

   
   หมวดวิชา:  -          ระดับชั้น:  -         ผู้เขียน:  อ.สมนึก บุญพาไสว  
   วันที่ผลิต:   ไฟล์แนบ:  คลิ๊กเพื่อดาวโหลด  
     
   บทคัดย่อ/คำอธิบาย:  
       มนุษย์เราได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีไมโครคอมพิวเตอร์ด้วย CPU ที่มีขนาดเล็กลงเรื่อย ๆ แต่มีประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการทำงานสูงขึ้น นอกจากนั้นยังมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพ และพันธุวิศวกรรมอย่างมากมาย นักวิทยาศาสตร์เริ่มพูดถึงสิ่งที่มีขนาดเล็กมากขึ้น ในปี พ.ศ. 2523 (ค.ศ. 1980) เรื่องที่สำคัญได้เกิดขึ้นเมื่อเครื่องหมาย IBM สะกดโดยใช้อะตอมเพียง 35 ตัว เท่านั้น สิ่งนี้ทำด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบใหม่ซึ่งไม่เพียงแต่แสดงภาพของอะตอมแต่ละตัวได้เท่านั้น ยังสามารถเลื่อนอะตอมไปรอบๆ ได้ด้วย นี่เป็นครั้งแรกที่พิสูจน์ได้ว่ามนุษย์สามารถควบคุมและจัดการอะตอมให้อยู่ในตำแหน่งที่เที่ยงตรงได้ และนับเป็นการเริ่มต้นของเทคโนโลยีขนาดเล็กที่เรียกว่า นาโนเทคโนโลยี    
   
บทความ - เอกสาร เสริมความรู้ เกร็ดความรู้
อุกรณ์สื่อการสอน
ถาม-ตอบปัญหาซ่อมสร้างอุกรณ์
เผยแพร่สิ่งประดิษฐ์
และอุปกรณ์สื่อการสอน
บทความเกี่ยวกับความรู้ทางช่าง
รายชื่อโรงเรียนในโครงการฯ
แนะนำบุคลากรสาขาฯ
ติดต่อเรา
 
 
 
     
   
IPST @ 2010 | Privacy Policy
 
Home  |  About Us  |  Official  |  Web Board  |  Location  |  Contact