บทความเสริมความรู้ทั่วไป และความรู้ทางช่าง
   
กระแสไหลวน (Eddy current) 

   
   หมวดวิชา:  -          ระดับชั้น:  -         ผู้เขียน:  สมนึก บุญพาไสว  
   วันที่ผลิต:  28/08/2009  ไฟล์แนบ:  คลิ๊กเพื่อดาวโหลด  
     
   บทคัดย่อ/คำอธิบาย:  
       “ กระแสไหลวน ” ในทางฟิสิกส์มีใช้อยู่ในสองสาขาคือ พลศาสตร์ของไหลและแม่เหล็กไฟฟ้า ในพลศาสตร์ของไหล กระแสไหลวน ( eddy current หรือ vortex ) คือกระแสของของไหลที่เคลื่อนที่แตกต่างไปจากกระแสหลักของของไหล โดยปกติกระแสไหลวนจะมีลักษณะการเคลื่อนที่เป็นวงกลม ก้นหอย หรือเกลียว ตัวอย่างปรากฏการณ์ที่ทำให้เกิดกระแสไหลวน เช่น กระแสไหลวนเกิดขึ้นบริเวณรอบๆพื้นที่ที่มีความดันต่ำและดึงดูดของไหลเข้าหาจุดศูนย์กลาง    
   
บทความ - เอกสาร เสริมความรู้ เกร็ดความรู้
อุกรณ์สื่อการสอน
ถาม-ตอบปัญหาซ่อมสร้างอุกรณ์
เผยแพร่สิ่งประดิษฐ์
และอุปกรณ์สื่อการสอน
บทความเกี่ยวกับความรู้ทางช่าง
รายชื่อโรงเรียนในโครงการฯ
แนะนำบุคลากรสาขาฯ
ติดต่อเรา
 
 
 
     
   
IPST @ 2010 | Privacy Policy
 
Home  |  About Us  |  Official  |  Web Board  |  Location  |  Contact